Badania

Obecnie, zespół Two Wings Institute zaangażowany jest w realizację projektu badawczo – rozwojowego p.t. “Przywództwo akademickie”.

Celem projektu jest:

1. wypracowanie modelu przywództwa akademickiego, czyli modelu przywództwa, który byłby dostosowany do kontekstu środowiska akademickiego,

2. opracowanie programu rozwojowego (training seminar), który służyłby rozwojowi kompetencji przywódczych u osób, które podejmują tę rolę w środowisku szkół wyższych.