Przywództwo Akademickie (Academic Leadership Development Program)

GENEZA PROGRAMU

Współczesny uniwersytet mierzy się z coraz poważniejszymi wyzwaniami: biurokratyzacją, zwiększającymi się obciążeniami administracyjnymi, malejącą przestrzenią na pracę badawczą, polaryzacją. Praca na uniwersytecie łączy się też z coraz większymi napięciami między strategiami indywidualnej kariery a wymogiem rozwijania zespołów badawczych, oryginalnymi publikacjami a dydaktyką oraz wspieraniem awansu kolejnych pokoleń, współpracą a rywalizacją, tradycyjnym etosem a naciskiem na innowacje i parametryzację, ograniczonym finansowaniem nauki a ambicją zwiększania efektywności pracy badawczej, umiędzynarodowieniem karier a zakorzenieniem w Polsce. 

Te podstawowe napięcia dotyczą trzech poziomów: indywidualnego (samych naukowców), środowiskowego (zespoły badawcze, katedry) oraz instytucjonalnego (system uczelniany).

Academic Leadership Development Program to program rozwojowo – szkoleniowy Two Wings Institute dedykowany naukowcom, którzy chcą rozwijać swoje przywództwo i kompetencje liderskie oraz twórczo zmierzyć się z doświadczanymi przez nich w akademii napięciami. 

W rozwijanej przez Two Wings Institute koncepcji przywództwa integral leadership, budowanej na podstawie pionierskich badań z czołowymi liderami nauki z Polski, dajemy narzędzia, które traktują napięcia na akademii nie jako przeszkodę, ale jako źródło energii do budowania swojej osobistej odporności, realizowania skutecznych strategii oraz wpływania na kontekst instytucjonalny. 

Uczestnicy Programu mogą rozwinąć potrzebne im kompetencje z zakresu przywództwa osobistego, zespołowego i instytucjonalnego.

Academic Leadership to innowacyjny program rozwoju kompetencji przywódczych dedykowany pracownikom uczelni wyższych. Istotą Academic Leadership jest autorski –  opracowany na podstawie badań – program, który wyposaży w unikalną wiedzę o przywództwie oraz konkretne narzędzia, metody i umiejętności służące praktycznemu wykorzystaniu zdobytej wiedzy. 

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA PROGRAMU I GRUPA DOCELOWA  

Academic Leadership Development Program skierowany jest w szczególny sposób do naukowców, którzy podejmują lub chcą podjąć ambitne wyzwania w swoim środowisku i dla których ważna jest zarówno skuteczność, jak i misja uniwersytetu. Szkolenie dedykowane jest pracownikom nauki po doktoracie (szczególnie tzw. mid-career). 

Dzięki udziałowi w Programie, jego uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się: 

  • jaki model przywództwa ożywia uniwersytet, a jaki go niszczy; 
  • jak rozwijać się jako lider, z jakich koncepcji i narzędzi korzystać; 
  • jak budować efektywne zespoły i rozwijać swoją karierę akademicką; 
  • jakie są źródła toksycznych zachowań i przemocy na uniwersytecie; 
  • jak radzić sobie z napięciami, które prowadzą do poczucia rozerwania, chaosu i niepewności; 
  • jak wzmacniać swoją odporność i zdolność do skutecznego działania; 
  • skąd czerpać siłę do leczenia uniwersytetu i dbania o jego misję; 
  • w jaki sposób można włączyć się w proces tworzenia nowego modelu przywództwa na akademii.  

Pilotażowa edycja Academic Leadership Development Program realizowana jest w formie 3 – dniowego szkolenia, realizowanego w dynamicznej i angażującej formule online. I edycja Programu odbędzie się w dwóch, niezależnych od siebie terminach: w sierpniu oraz wrześniu 2021 roku.

MIĘDZYNARODOWY ZESPÓŁ TRENERÓW I WYKŁADOWCÓW

Piotr Czekierda, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, IESE Business School, Instytutu Badań Literackich PAN, Leadership Academy for Poland (we współpracy z Harvard University). Zasiadał w Radzie Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz w Radzie Partycypacyjnej przy Prezydencie Wrocławia. W latach 2016 – 2018 realizował program współpracy ze startupami technologicznymi w Grupie KGHM, wcześniej mentor w międzynarodowej sieci MIT EF Poland. Był nominowany w plebiscycie Gazety Wrocławskiej Polska The Times na Skutecznego Menedżera 2015 roku. Współzałożyciel i wieloletni prezes Collegium Wratislaviense. Współautor podręcznika „Solidarity Step by Step” (Warszawa 2015) oraz pierwszej w Polsce kompleksowej publikacji dotyczącej metody tutoringu “Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków” (Warszawa 2015). Jest także współtwórcą Meli Melum – polskiej marki cydru premium. Członek zarządu Two Wings Institute. 

Barry Johnson, założyciel i prezes Polarity Partnerships LLC, twórca Polarity Map ®. Od kilku dekad rozwija i stosuje metodologię Polarity Thinking ® z ludźmi i organizacjami na całym świecie. Jej podstawą jest przejście od myślenia albo-albo (Or-thinking) do myślenia i-i (And-thinking) dla dobra wspólnego. Główna zasada Polarity Thinking, które skupia się na napięciach i polaryzacjach (dylematach, chronicznych napięciach, paradoksach), jako źródła energii dla organizacji, a nie wypalenia. Najnowsze publikacje Johnsona “And: Volume One – Foundations” oraz “And: Volume Two – Applications” rozwijają intuicje z jego pierwszej książki, “Polarity Management: Identification and Managing Unsolvable Problems”, która ukazała się w 1992 roku. W swojej działalności konsultingowej Johnson specjalizuje się w doradztwie w biznesie, administracji publicznej i edukacji.

Michał Łuczewski, dr hab., socjolog, psycholog ze specjalizacją wspieranie rozwoju osobowości. Fulbright Fellow na Uniwersytecie Columbia, Józef Tishner Fellow w Instytucie Nauk o Człowieku, od roku akademickiego 2021/2022 associate fellow w Christ Church, Oxford University, wieloletni dyrektor programowy Centrum Myśli Jana Pawła II, członek Narodowej Rady Rozwoju (2015-2020), członek Zarządu Fundacji Polska Wielki Projekt, menedżer kultury, autor filmów dokumentalnych. Opublikował książki: „Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej” (Toruń 2012), która otrzymała nagrody im. Stanisława Ossowskiego dla najlepszej książki socjologicznej i im. ks. Józefa Tischnera dla najlepszej polskiej książki w dziedzinie humanistyki, „Wartość krajobrazu” (Warszawa 2011), „Solidarity Step by Step” (Warszawa 2015), “Kapitał moralny. Polityki historyczne w późnej nowoczesności” (Kraków 2017). Członek zarządu Two Wings Institute. 

Michael D. Kennedy, profesor socjologii oraz spraw międzynarodowych i publicznych na Brown University. Przez całą swoją karierę Kennedy zajmował się rolą akademii w globalizującym się świecie, ruchami społecznymi, zmianą systemową i solidarnością. Opublikował m.in. “Globalizing Knowledge. Intellectuals, Universities, and Publics in Transformation” (Stanford 2014). Kennedy był pierwszym prorektorem Uniwersytetu Michigan do spraw międzynarodowych, dyrektorem wielu instytutów i programów badawczych, ostatnio piastował stanowisko dyrektora Watson Institute for International Studies na Brown University. Służył w Komitecie Wykonawczym i Radzie Dyrektorów Social Science Research Council, Radzie Międzynarodowych Doradców Akademickich Szkoły Nauk Społecznych Singapore Management i Zarządzie Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego. Jest współprzewodniczącym Rady Doradczej Programu Edukacji Fundacji Open Society Institute.