Inspiracje intelektualne

Jesteśmy karłami, którzy wspięli się na ramiona olbrzymów. W ten sposób widzimy więcej i dalej niż oni, ale nie dlatego, ażeby wzrok nasz był bystrzejszy lub wzrost słuszniejszy, ale dlatego, iż to oni dźwigają nas w górę i podnoszą o całą gigantyczną wysokość.” – Bernard z Chartes

Two Wings Institute bada i promuje wartości wypływające z dziedzictwa starożytnej Grecji, Rzymu, tradycji judeochrześcijańskiej i dziedzictwa Europy Środkowo-Wschodniej oraz prowadzi badania nad ich znaczeniem dla współczesnego człowieka i społeczeństw.