Jak działamy

Two Wings Institute realizuje swoje cele poprzez:

  1. organizowania szkoleń, seminariów, debat i konferencji naukowych; 
  2. prowadzenie badań naukowych;
  3. wydawania książek, czasopism; 
  4. prowadzenie działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  5. organizowanie, finansowanie i prowadzenie prac badawczych;
  6. wspieranie rozwoju osób szczególnie uzdolnionych, aktywnych społecznie.