Wartości, misja, cele

Badamy i rozwijamy przywództwo służące dobru wspólnemu oraz odbudowie zaufania i solidarności w polaryzującym się świecie.

Celami Two Wings Institute są: 

  •  prowadzenie programów edukacyjnych, rozwojowych i naukowych, których celem jest poszukiwanie dobra wspólnego oraz odbudowa zaufania i solidarności w polaryzującym się świecie;
  • prowadzenie programów edukacyjnych, rozwojowych i naukowych dotyczących integralnego rozwoju człowieka, kultury, nauki, edukacji, przywództwa i polityki;
  • prowadzenie badań edukacyjnych, rozwojowych oraz naukowych z zakresu nauk społecznych, humanistycznych oraz ekonomicznych, w tym filozofii, teologii, politologii, socjologii, historii, psychologii, zarządzania oraz ekonomii; 
  • prowadzenie programów edukacyjnych, rozwojowych i naukowych, które łączą w sobie dwa skrzydła poznania – rozum i wiarę; 
  • badanie i promowanie wartości wypływających z dziedzictwa starożytnej Grecji, Rzymu, tradycji judeochrześcijańskiej i dziedzictwa Europy Środkowo-Wschodniej oraz badania nad ich znaczeniem dla współczesnego człowieka i społeczeństw; 
  • promocja polskiej kultury, nauki, historii w Polsce i zagranicą.